Victoria – Golden Hind

0

Aktuality

Na těchto stránkách budeme pravidelně informovat, kde momentálně Victoria kotví, o pokračující rekonstrukci Victorie a o lidech, kteří se na této rekonstrukci podílejí.

Soupis prací pro rok 2017/2018
 1. Udělat pořádné schody se zábradlím, aby tam mohli bez nadměrné námahy vystoupat i méně pohyblivé osoby.
 2. Dodělat opravu celé vrchní paluby nad zadní nástavbou. Kde teče, opravit to sikaflexem. Vyměnit všechny kovové úhelníky za nerezové.
 3. Opravit příďový trám před přední nástavbou a zábradlí.
 4. Připevnit všechny uvolněné palubky a spravit vše nad palubním trámem, tzn. tam, kde je jednoplášťové opláštění. Přebrousit vše dokonale pásovou bruskou a napustit 2x (kde je třeba i vícekrát) penetračním epoxidem (naředěným eprosinem). Špatné dřevo vyměnit. Zvážit na místě, jestli to necháme natřené nakonec nad palubou jen fermeží, jako konečným nátěrem (zlatá „barva“ ??)
 5. Natřít a upevnit boční pásoviny s kruhovými úchyty na lana pro stěžeň. Úplně špatné vyměnit za nerezové.
 6. Dodělat čelo přední nástavby a pokračovat v opravě celé přední vrchní paluby. Vyměnit železné úhelníky za nerezové.
 7. Očistit důkladně a natřít všechny úhelníky držící zábradlí na spodní palubě.
 8. Kompletně vyklidit Viktorku na Victoria servis (VS), vytřídit materiály a vše nepotřebné vyhodit do odpadu.
 9. Udělat vepředu nové upevnění na stěžeň, vysící řetěz upevnit na přední kýlový trám.
 10. Udělat bambusové svody z krycí plachty do nádrží na vrchní palubě a vyřešit chytání vody z dolní plachty.
 11. Doplnit krycí plachtu před stěžněm.
 12. Opravit spodní palubu a natřít důkladně fermeží.
 13. Nakoupit materiál, natřít ho, a obložit levou stranu zadní nástavby.
 14. Mezitím je možno kompletně vyčistit podpalubí, oklepat, vyčistit a natřít všechny kovové části, vyčistit a oškrábat drátěnými kartáči dřevo v podpalubí pod podlahou a vše natřít důkladně fermeží, tam kde je to žádoucí, tak i několikanásobně.
 15. Udělat všechny potřebné elektropráce.
 16. Začít dělat tři spodní kajuty.

Záchrana historické plachetnice Victoria

Replika historické plachetnice Victoria, která obeplula svět a několikrát přeplula Atlantický oceán, změnila majitele. Victorii koupila skupina českých, slovenských a kubánských nadšenců v čele s Pepou Boháčem. Tito přátelé mají za cíl opravit a uzpůsobit plachetnici tak, aby byla schopna plavby a mohla přijmout přátele Viktorky a milovníky moře, kteří jsou připraveni podpořit její údržbu a rekonstrukci.

Velmi dobře si všichni nás uvědomujeme, jak je to náročný projekt jak na čas, tak zejména finančně.

Tato plachetnice se výraznou měrou zapsala do historie Československé námořní plavby a určitě si zaslouží, aby opět mohla vyplout na světová moře a oceány.

Založili jsme proto Mezinárodní klub přátel Victorie-Golden Hind a budeme velmi vděčni za každý Váš příspěvek a podporu tohoto vyjímečného projektu.

Všechny příznivce historické plachetnice Victoria-Golden Hind spojuje sen o tom, že tato loď, původně postavená partou nadšenců, pod vedením slavným českým mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem, opět popluje a bude ozdobou mnoha světových přístavů.

Podívejte se na dokument České televize z roku 2007 o plavbě Victorie okolo světa. Tři chlapi několik let na palubě…….

victoria

Loď je vyvázána na ostrově Martinik v zátoce poblíž velké mariny v Le Marin. Plachetnice se vyjímá na tomto místě jako klenot moře, je totiž jedinečná svojí velikostí a strukturou. Návštěvníci zátoky ji obdivují, pozorují a fotografují a mnoho z nich si jí i prohlédlo.

1

image002